Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

30 de ani de INTERREG reunind comunități, regiuni și state vecine

În 2020, Uniunea Europeană marchează 30 de ani de cooperare teritorială atât între statele membre, cât și între acestea și țările aflate la granițele externe. Cooperarea teritorială europeană, cunoscută la nivel european sub denumirea de Interreg, reprezintă o poveste de succes care a transformat viața unei treimi din întreaga populație a Uniunii.

Urmărind viziunea UE, încă din 1990, programele Interreg au pornit la drum cu misiunea de a crea o cultură de cooperare care să depășească granițele, prin transformarea provocărilor și a diferențelor existente între diferite regiuni în oportunități și resurse deosebite, în scopul de a se dezvolta împreună.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) este autoritate de management pentru 6 programe de cooperare transfrontalieră (România-Serbia, România-Bulgaria, România-Ungaria, România-Ucraina, România-Republica Moldova, Bazinul Mării Negre), prin intermediul cărora gestionează un buget total de peste 787 milioane de euro.

Implementarea acestor programe contribuie la creșterea dezvoltării în regiunile de graniță ale statelor participante și dincolo de acestea, dar mai ales la îmbunătățirea relațiilor politico-economice și diplomatice.

Cooperarea se realizează la toate nivelurile, între asociații, firme private, autorități locale, instituții publice, instituții de învățământ etc. și în toate domeniile, precum mediu, transport, turism, educație, religie etc.

De la aderarea României la UE, în 2007, și până în prezent, cele 6 programe au oferit locuitorilor din aceste zone acces la infrastructură și servicii, oportunități de instruire și educație, locuri de muncă, transfer de know-how, inovație, schimburi interculturale prin 153 de proiecte finalizate și prin 314 proiecte aflate în derulare sau pregătire.

În același timp, MLPDA gestionează, în calitate de autoritate națională, alte 6 programe de cooperare teritorială europeană. Rolul Autorității Naționale este acela de a asigura susținerea interesului național la nivelul programului, de a reprezenta programul la nivel național și de a acorda sprijin permanent beneficiarilor naționali, în vederea participării în proiecte, prin organizarea de evenimente de informare, întâlniri tehnice, acordarea cofinanțării de la bugetul de stat.

Implementarea acestor programe contribuie la sprijinirea dezvoltării urbane durabile, la finanțarea proiectelor legate de inovare, competitivitate, protecția mediului și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Proiectele ating arii diverse și complexe, precum creșterea conectivității și dezvoltarea unei bune guvernanțe în ariile eligibile respective. De asemenea, în funcție de specificitatea teritoriilor, proiectele vizează măsuri legate de valorificarea patrimoniului cultural și natural, creșterea accesibilității la infrastructură și la servicii legate de siguranță și securitate. Astfel, cooperarea teritorială europeană are o valoare adăugată de necontestat prin crearea unor punţi între cetățenii europeni, facilitarea rezolvării problemelor comune, schimbul de idei şi capitaluri şi încurajarea eforturilor strategice de îndeplinire a obiectivelor comune.

Cei 30 de ani Interreg au demonstrat că putem coopera cu succes dincolo de granițe, de bariere lingvistice, administrative, politice, economice și sociale, motivați de un scop și valori comune. Cooperarea teritorială europeană nu a fost niciodată mai importantă decât în prezent. Perioada pe care o traversăm ne-a demonstrat încă o dată necesitatea de a rămâne împreună, la nivelul tuturor programelor Interreg, în vederea continuării drumului spre construcția și dezvoltarea unui spațiu comun de stabilitate, securitate și progres.

Stadiul fiecărui program este actualizat constant și poate fi vizualizat la următoarele linkuri:

www.romania-serbia.net
www.interregrobg.eu
www.interreg-rohu.eu
www.ro-ua.net
www.ro-md.net
www.blacksea-cbc.net
urbact.eu

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.