Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

Comitetul Comun de Monitorizare

Comitetul Comun de Monitorizare este format din reprezentanți ai autorităților locale, regionale și centrale din statele participante la program. Fiecare țară participantă are drepturi egale de vot, indiferent de numărul reprezentanților desemnați.

Comitetul Comun de Monitorizare urmărește desfășurarea programului, examinează toate problemele care afectează performanța acestuia, având posibilitatea de a emite recomandări către Autoritatea de Management în ceea ce privește implementarea. Lucrările şi deciziile Comitetului Comun de Monitorizare se bazează pe principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării, obiectivității și concurenței loială.

Comitetul Comun de Monitorizare aprobă criteriile de selecție a proiectelor şi este responsabil de procedurile de evaluare şi selecție aplicabile proiectelor care urmează să fie finanțate prin program.

Autoritatea de Management

Autoritatea de Management este responsabilă pentru gestionarea programului, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare şi se asigură că deciziile Comitetului Comun de Monitorizare respectă cadrul legal și dispozițiile aplicabile.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost nominalizat de cele două țări ca Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Autoritatea de Management lansează apeluri pentru proiecte şi în urma procesului de selecţie semnează contracte de finanțare cu beneficiarii și monitorizează implementarea proiectelor. Autoritatea de Management asigură informarea beneficiarilor, pentru buna implementare a proiectelor.

Secretariatul Tehnic Comun:

Secretariatul Tehnic Comun este stabilit în cadrul programului pentru a asista Autoritatea de Management, Comitetul Comun de Monitorizare și Autoritatea de Audit în îndeplinirea funcțiilor lor.


Secretariatul Tehnic Comun funcționează în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de la Iași. Organizația a îndeplinit o funcție similară în perioada de programare 2007-2013 pentru Programul România-Ucraina-Republica Moldova, având angajat personal din ambele țări, cu experiență în managementul proiectelor.


Secretariatul Tehnic Comun efectuează activități de informare și publicitate privind programul, efectuează vizitele de pre-contractare la aplicanții selectaţi și sprijină beneficiarii pe durata de implementare a proiectelor.


Date de contact Secretariatul Tehnic Comun

Declarații de interese

Autorități Naționale:

Fiecare stat a desemnat câte o Autoritate Națională al cărei rol este de a răspunde pentru crearea și funcționarea sistemelor de gestionare și de control la nivel național.

Astfel, în România a fost desemnat Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației drept Autoritate Națională, iar în Republica Moldova a fost desemnat Ministerul Finanțelor.

Autoritățile Naţionale sprijină Autoritatea de Management și Secretariatul Tehnic Comun în monitorizarea proiectelor pe teritoriul propriu facilitează comunicarea cu beneficiarii, etc.

Autoritățile Naționale oferă sprijin Autorității de Management pentru stabilirea criteriilor de evaluare şi prevederilor contractuale, asigurând conformitatea cu legislația națională.

Oficiul Antenă

Pentru a se asigura o mai bună comunicare cu părțile interesate (de ex. potențialii beneficiari, beneficiarii sau alte structuri) din Republica Moldova și pentru a facilita accesul acestora la informațiile referitoare la program, un oficiu antenă al Secretariatului Tehnic Comun funcționează în Republica Moldova.


Activitatea Oficiului Secretariatului Tehnic Comun se axează pe acțiuni de comunicare și sprijin pentru beneficiari.


Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun oferă sprijin Autorității de Management/Secretariatului Tehnic Comun în timpul procesului de contractare, prin furnizarea de informații referitoare la legislația națională a Republicii Moldova, cu privire la aspecte specifice, sprijină Secretariatul Tehnic Comun în procesul de monitorizare a proiectelor, prin organizarea de vizite la partenerii de proiect din Republica Moldova şi efectuează vizite ex- post la proiecte localizate în Republica Moldova, cu scopul de a verifica durabilitatea proiectelor.

Autoritatea de Audit

Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României a fost nominalizată de către țările participante ca Autoritatea de Audit pentru program. În îndeplinirea atribuțiilor sale, Autoritatea de Audit funcționează independent de Autoritatea de Management.

Autoritatea de Audit realizează anual auditul sistemelor de gestiune și de control, pe un eșantion corespunzător de proiecte și asupra conturilor programului.

Grupul Auditorilor

Autoritatea de Audit este sprijinită de un grup de auditori compus din reprezentanți ai Republicii Moldova și ai României. Instituțiile care acționează în calitate de membri ai Grupului de Auditori în fiecare țară, sunt:

  • pentru România: Curtea de Conturi- Autoritatea de Audit.
  • pentru Republica Moldova: Curtea de Conturi.

Punctele de Contact pentru Control

Fiecare țară participantă a numit un punct de contact pentru control pentru a sprijini Autoritatea de Management în efectuarea verificărilor, pe întreaga arie a programului.

Punctul de Contact pentru Control România

România a desemnat Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației drept Punct de Contact pentru Control.

Aceasta funcție este asigurată de o unitate specializată care funcționează independent de Autoritatea de Management și Autoritatea Națională. Punctul de Contact pentru Control realizează verificarea 100% a cheltuielilor declarate de beneficiarii aflați pe teritoriul României, inclusiv verificarea la fața locului.

Punctul de Contact pentru Control Republica Moldova

Republica Moldova a desemnat Ministerul Finanțelor.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.