Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

FAQ pentru aplicanţi

Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020

Întrebarea 1

Referitor la apelul de proiecte lansat pe Programului Operațional Comun România – R. Moldova:Prioritatea 1.1:
1. Unul din indicatorii de program, vizează studenții din învățământul terțiar. Conform legislației din România, studenții din învățământul terțiar sunt reprezentați de studenții de la post liceală și cei de la colegiile organizate pe lângă universități. Conform legislației din R. Moldova, învățământ terțiar înseamnă învățământul superior Nivelul 5-8 ISCED (Licență, Masterat, Doctorat, Post doctorat). În condițiile date, practic pentru același indicator avem 2 grupuri țintă diferite. Programul vizează aceste 2 grupuri țintă și sunt acestea eligibile pe proiect?

2. Dotările de infrastructură, în special mobilier și echipamente IT, sunt eligibile pentru toți partenerii sau doar cei care sunt instituții in domeniul educației (școli, licee, universități, furnizori de formare profesională autorizați ANC)?

3. Indicatorul de program ”Number of rehabilitated/modernized educational institutions” se referă doar la instituții de educație de genul: școli, licee, universități sau intră aici și furnizori de formare profesională autorizați ANC (România)?

Prioritatea 1.2.:

1. Există o anumită condiție pentru un ONG pentru a fi eligibil pe acest apel, cum ar fi să aibă inclusă cercetarea în statutul organizației, sau să dețină cod CAEN în domeniu?

2. Produsul/serviciul rezultat ca urmare a cercetării trebuie să fie omologat/înregistrat OSIM și pus pe piață pe perioada derulării proiectului?

Întrebarea 2

Având în vedere criteriile de eligibilitate ale proiectelor HARD menționate în Ghidul solicitantului la secțiunea 1.4.3. Types of projects, pagina 11:Partener 1:
Realizarea unei infrastructuri care să cuprindă:

– Construcție clădire

– Achiziție echipamente/dotări

Partener 2:

– Achiziție echipamente/ dotări

Menționăm faptul că echipamentele/dotările achiziționate de Partener 2 sunt interconectate ca și flux de activitate cu infrastructura Partenerului 1.

Întrebarea 3

Cu privire la indicatorul de rezultat de la prioritatea 1.2 Promotion and support to research and innovation – SOFT, ce face referire la brevetele de inventator, conform legii în vigoare, descoperirile știintifice și drepturile de autor nu fac obiectul brevetării (OSIM). În consecință, descoperirile științifice nu pot fi brevetate.Dacă descoperirea științifică are în spate o telegramă recunoscută internațional de către comunitatea științifică, se poate înlocui cu brevetul, astfel încât să fie atins indicatorul respectiv din programul de finanțare?

Întrebarea 4

Sunt universitățile eligibile pe Priority 1.1 – Institutional cooperation in the educational field for increasing access to education and quality of education – SOFT projects? În Anexa H1, la această prioritate sunt declarate eligibile doar „Education institutions”; în timp ce pentru Priority 1.2 – Promotion and support for research and innovation este precizat în mod clar că sunt eligibile universitățile.

Întrebarea 5

Sunt eligibile costurile de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare și depunerea proiectului?Pot fi incluse aceste costuri la linia bugerata 5.5 External expertise (respectiv linia 3.6 din cadrul Indicative infrastructure budget breakdown), deoarece prin prevederile ghidului solicitantului – secțiunea 2.5 litera a) alin. (iii) și litera i), si secțiunea 2.5.1 litera e) – care sunt în concordanță cu Programul Operațional Comun aprobat – Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020 – secțiunea 6.9 Rules on eligibility of expenditure, pag.122, litera a), alin. (iv) – se poate înțelege că aceste costuri de consultanță ar fi eligibile, fiind similare serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate, documentațiilor tehnice, etc? În plus, acest tip de cost nu este prevăzut ca fiind cost ne-eligibil în secțiunea dedicată (2.5.5 Ineligible costs din Ghidului solicitantului sau în secțiunea 6.9 Rules on eligibility of expenditure din cadrul ghidului general al Programului Operational Comun.

Întrebarea 6

Referitor la Apelul 1, proiectele de tip HARD, prioritatea 4.1:1. În cadrul secțiunii 1.4.3. Types of projects din ghidul solicitantului, infrastructura are următoarea definiție “lucrări și/ sau echipamente care contribuie la cel puțin un rezultat de program (comun) care trebuie abordat prin proiect“. Poate fi înțeleasă infrastructura prin echipamentele medicale și mijloace de transport adaptate scopului medical – ce vor deservi un centru medical? În cadrul cheltuielilor aferente infrastructurii poate fi inclusă doar achiziția de dotări (echipamente medicale, și alte dotări necesare funcționării unui centru medical) proiectul va fi eligibil?

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.