Acordarea cofinanțării beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 29/19 august 2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 și Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, cofinanţarea de la bugetul de stat se acordă beneficiarilor lideri sau parteneri din România pe baza unui contract de cofinanţare în vigoare, încheiat între aceştia şi autoritatea de management, ulterior semnării unui contract de grant din care să rezulte că beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile ENI.

Contractul de cofinanţare se poate semna după efectuarea plăţii finale ENI aferente contractului de grant sau după recuperarea integrală a oricărui debit al beneficiarului către AM/MDLPA.

Cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se calculează după autorizarea cererii de plată finală şi stabilirea sumei reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:

  a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală cu suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari lideri/beneficiari parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanţare;

  b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai mică decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se diminuează proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. a).

Semnarea contractului de cofinanțare se va realiza după finalizarea implementării contractului de grant și efectuarea plății finale, în baza unei solicitări din partea unui beneficiar lider sau partener, adresată Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcţiei Generale Cooperare Teritorială Europeană – persoană de contact Gabriela Lungu, ofițer implementare, Tel: +4 0372111332, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Solicitarea trebuie să conțină denumirea beneficiarului lider/beneficiarului partener, codul eMS ENI, titlul proiectului și calitatea de lider sau beneficiar deținută în cadrul contractului de grant.

Modelul standard al contractului de cofinanţare, împreună cu anexele acestuia, poate fi descărcat de aici.