Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

Apeluri de proiecte – principalele caracteristici

Primele apeluri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020 sunt planificate pentru al II-lea semestru al anului 2017. Ulterior lansării apelurilor, vor fi organizate sesiuni de informare şi training în aria programului (în România și Republica Moldova). Vă invităm să urmăriţi site-ul programului pentru informaţii actualizate şi calendarul evenimentelor.

Tipuri de proiecte: În cadrul Programului vor putea primi finanţare proiecte hard sau soft. Cele două tipuri de proiecte vor fi selectate în cadrul unor apeluri separate.

Proiectele de tip hard includ o componentă de infrastructură în valoare de minim 1 milion euro,
Proiectele de tip soft nu îşi propun realizarea unei infrastructuri sau includ o componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 milion euro.

Cofinanțare: Organizaţiile beneficiare vor cofinanţa proiectul cu minimum 11,11% din valoarea grantului acordat. Nu există o limită maxima a cofinanţării asigurate de beneficiari.

Alocările pe prioritate şi valoarea grantului acordat:

 

1. APEL PROIECTE HARD: vizează Obiectivele Tematice 3, 7 şi 8.

Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric
Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
Buget prioritate: 9.000.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 1.500.000 Euro din care componenta de infrastructură minimum 1.000.000 Euro

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi comunicare
Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC
Buget prioritate: 16 mil. Euro.
Valoarea grantului acordat: 2.000.000 Euro din care componenta de infrastructură minimum 1.000.000 Euro

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
Buget prioritate: 7.500.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 1.300.000 Euro din care componenta de infrastructură minimum 1.000.000 Euro

2. APEL PROIECTE SOFT: vizează Obiectivele Tematice 2, 3, 7 şi 8.

Obiectivul tematic 2. Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
Buget prioritate: 4.480.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000- 400.000 Euro.

Prioritatea 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
Buget prioritate: 2.000.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000- 200.000 Euro.

Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric
Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
Buget prioritate: 2.340.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000- 100.000 Euro.

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi comunicare
Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC
Buget prioritate: 1.010.562 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-100.000 Euro.

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
Buget prioritate: 1.271.598 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-200.000 Euro.

Prioritatea 4.2 Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
Buget prioritate: 2.500.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-300.000 Euro.

Prioritatea 4.3 Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei
Buget prioritate: 2.500.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-300.000 Euro

Condiţii de depunere a aplicaţiilor:

  • Organizațiile pot depune o singură aplicație în calitate de lider per prioritate, în cadrul unui apel de proiecte, iar participarea în calitate de partener în proiecte este nelimitată.
  • Numărul maxim de parteneri (inclusiv liderul de proiect) care pot participa la un proiect este de 4.
  • Aplicaţiile vor fi depuse online, prin completarea unui formular de aplicaţie.

Procesul de evaluare:

  • Toate proiectele (hard și soft), vor fi evaluate pe baza formularului de aplicaţie depus la termen, astfel:

– Etapa 1: Din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii;
– Etapa 2: Din punct de vedere tehnic şi financiar;

  • Pentru proiectele hard, se va realiza și o a treia etapă de evaluare, accesibilă numai aplicaţiilor selectate după etapele 1 şi 2. Organizaţiile aplicante vor fi invitate ca în termen de 6 luni să depună o serie de documente suport, care vor fi evaluate:

– Etapa 3: Evaluarea documentelor suport:
a) Descriere detaliată referitoare la investiția în infrastructură și locația acesteia.
b) Descriere detaliată a componentei de întărire a capacităţii de dezvoltare a capacităţii administrative a proiectului, justificată în mod corespunzător.
c) Studiu de fezabilitate integral sau un studiu echivalent care sa cuprinda variantele analizate, rezultatele, precum si revizuirea independentă a calității.
d) Evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu Directiva europeană 92/ 2011 a Parlamentului European șE a Consiliului, pentru țările membre în conformitate cu Convenția UN/ ECE Espoo/ 25 feb 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în zonele transfrontaliere.
e) Dovada titlului de proprietate sau a unui document echivalent asupra terenului/clădirii unde se va implementa proiectul.
f) Autorizația de construire.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.