Instrucțiune pentru beneficiarii din Republica Moldova

Instrucțiune pentru beneficiarii din Republica Moldova

A fost actualizat ghidul TESIM pentru achiziții dedicat beneficiarilor din Republica Moldova (Factsheet on procurement by project public beneficiaries in Republic of Moldova. Applicable rules, tips and recommendations for ENI CBC Romania-Republic of Moldova), care este anexat la Instrucțiunea nr. 2 din octombrie 2020 cu privire la verificarea cheltuielilor în cadrul contractelor finanțate prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. În acest sens, Autoritatea de Management a emis instrucțiunea nr. 6 din 8 aprilie 2021 disponibila aici.

Atenție! Funcționalitatea formatului excel al Anexei 10 - Raport financiar din cadrul Instrucțiunii nr. 3 din 2 noiembrie 2020 de modificare a Instrucțiunii nr. 2 din octombrie 2020 cu privire la verificarea cheltuielilor, a fost îmbunătățită, iar tabelul revizuit este disponibil aici.