Remedierea erorilor din procedurile de atribuire

Ca urmare a constatărilor misiunii de audit derulate de Comisia Europeană la nivelul Programului Operațional Infrastrutură Mare, Minsterului Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat tuturor autorităților de management luarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției unei nereguli sistemice pe tema echivalenței în stabilirea specificațiilor tehnice din cadrul documentațiilor de atribuire (vezi aici).

Astfel, în sistemul electronic de achiziții publice se află în derulare mai multe proceduri de atribuire fără oferte depuse, pentru care s-au identificat nereguli generatoare de corecții financiare, în special la nivelul standardelor naționale sau europene.

Prin urmare, beneficiarii tuturor programelor operaționale sunt rugați să remedieze erorile din procedurile de atribuire publicate deja, la nivelul menționării standardelor naționale sau europene, inclusiv prin publicarea unei erate, și să țină cont de acest aspect în lansarea viitoarelor proceduri.