Întrebarea 4

Sunt universitățile eligibile pe Priority 1.1 – Institutional cooperation in the educational field for increasing access to education and quality of education – SOFT projects? În Anexa H1, la această prioritate sunt declarate eligibile doar „Education institutions”; în timp ce pentru Priority 1.2 – Promotion and support for research and innovation este precizat în mod clar că sunt eligibile universitățile.

Răspuns:

În cadrul priorității 1.1. sunt eligibile toate tipurile de instituții educaționale, în timp ce pentru prioritatea 1.2 referitoare la cercetare și inovare, sunt vizate instituțiile relevante pentru acest domeniu, printre care și universitățile.