Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image
Cooperarea transfrontalieră România-Republica Moldova, marcată la Chişinău

Cooperarea transfrontalieră România-Republica Moldova, marcată la Chişinău

Rezultatele mai multor proiecte implementate prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană, au fost prezentate la Chișinău, sâmbătă, 25 septembrie, în cadrul unui eveniment public, inedit prin caracterul său interactiv și prin implicarea beneficiarilorManifestarea cu sloganul „Să depășim granițele pentru o cooperare sporită” a fost organizată cu prilejul celei de-a 10-a ediții a Zilei Cooperării Europene de către Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun, găzduit de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă din Republica Moldova.

În atenția beneficiarilor români: Actualizarea prețurilor materialelor

În atenția beneficiarilor români: Actualizarea prețurilor materialelor

Beneficiarii români ai contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru care ministerul îndeplinește funcția de Autoritate de Management pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1329/21.09.2021.

Celebrăm împreună Ziua Cooperării Europene!

Celebrăm împreună Ziua Cooperării Europene!

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, susținut de Uniunea Europeană cu un buget total de 89,1 milioane euro, numără acum aproape 200 de beneficiari din ambele țări și circa 80 proiecte in faza de implementare. Programul are drept obiectiv general sporirea dezvoltării economice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din zona transfrontalieră prin investiţii comune în domeniul educaţiei, dezvoltării economice și antreprenoriale, culturii, infrastructurii transfrontaliere şi sănătăţii, asigurării ordinii publice.

Colaborarea transfrontalieră în domeniile sus-menționate va constitui obiectul unui eveniment de amploare, ce va avea loc la Chișinău în contextul marcării celei de-a 10-a ediții a Zilei Cooperării Europene.

STC Iași angajează personal

STC Iași angajează personal

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi caută candidați pentru ocuparea următoarelor posturi pentru Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020:

A fost modificată legislația natională din România în domeniul achizitiilor publice

A fost modificată legislația natională din România în domeniul achizitiilor publice

A fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 346 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2021 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

Ordonanța modifică cadrulul legislativ național prin reglementarea unor aspecte ce țin de participarea operatorilor din statele terțe la procedurile de achiziții publice.

Instrucțiune pentru beneficiarii din Republica Moldova

Instrucțiune pentru beneficiarii din Republica Moldova

A fost actualizat ghidul TESIM pentru achiziții dedicat beneficiarilor din Republica Moldova (Factsheet on procurement by project public beneficiaries in Republic of Moldova. Applicable rules, tips and recommendations for ENI CBC Romania-Republic of Moldova), care este anexat la Instrucțiunea nr. 2 din octombrie 2020 cu privire la verificarea cheltuielilor în cadrul contractelor finanțate prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. În acest sens, Autoritatea de Management a emis instrucțiunea nr. 6 din 8 aprilie 2021 disponibila aici.

În atenția ONG: Consultări privind Programul România-Moldova 2021-2027

În atenția ONG: Consultări privind Programul România-Moldova 2021-2027

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare transfrontalieră, având ca scop îmbunătățirea schimburilor la nivel regional și local, respectiv soluționarea lacunelor în dezvoltarea zonelor de frontieră prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între statele Uniunii Europene (UE) și state vecine non-membre UE.

Remedierea erorilor din procedurile de atribuire

Ca urmare a constatărilor misiunii de audit derulate de Comisia Europeană la nivelul Programului Operațional Infrastrutură Mare, Minsterului Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat tuturor autorităților de management luarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției unei nereguli sistemice pe tema echivalenței în stabilirea specificațiilor tehnice din cadrul documentațiilor de atribuire (vezi aici).

Programul România-Republica Moldova: 60 de contracte semnate, în valoare de peste 58,7 milioane de euro

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, aflat în coordonarea secretarului de stat Florin CREȚ, pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației este Autoritate de Management, a semnat 60 de contracte de finanțare.

Proiecte transfrontaliere de peste 49 milioane de euro, în derulare

Marți, 8 decembrie 2020, a avut loc, on-line, întâlnirea anuală a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.